دکتر منصوره میرزاده
نکاتی در مورد بلوغ کودکان کم توان

این مقاله در مورد شیوه ی برخور...

دکتر منصوره میرزاده
کمک به کسب مهارت توالت رفتن در کودک نو پا

والدین جوان ، در برخورد با کسب...

دکتر منصوره میرزاده
بازگشت به مدرسه، پس از بحران

بدنبال بروز بحران وتعطيلات اج...

دکتر منصوره میرزاده
 توجهی بیش فعالی ( ADHD( و چالش های تشخیصی و درمانی

ختلال کم توجهی بیش فعالی ) )AD...

دکتر علی مرادی
تست333

hfghfhgs

دکتر علی مرادی
(معاینه تاندون های فلکسور دست) Flexor tendon

ویدیو آموزشی فوق از سری ویدیو...

دکتر آموزش اساتید پزشکی
آموزش ویزیت غیر حضوری

روش گرفتن ویزیت غیر حضوری از پ...