rtms در مشهد

نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده مطب دکتر اکرمی نژاد متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) تلفن 38900900

مرکز درمانهای تکنولوژیک در مشهد

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شاملrTMS#تحریک...

مرکز درمانهای تکنولوژیک در مشهد

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شام;rTMS#تحریک...

Card image cap
مرکز درمانهای تکنولوژیک در مشهد

نشانی نبش هفت تیر ۱۴ تلفن 05138829951

Card image cap
مرکز درمانهای تکنولوژیک در مشهد

خانم اکرمی نژاد کارشناس نقشه برداری رنگی مغز در مشهد مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد نشانی...

Card image cap
مرکز درمانهای تکنولوژیک در مشهد

مرکز درمان تکنولوژیک روانپزشکی در مشهد نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05138829951

کلیپ آموزشی رواندرمانی حملات اصطراب

مرکز روانپزشکی دکتر اکرمی تژاد مجهز به درمانهای تکنولوزیک و روز دنیا جهت درمان افسردگی میباشد تلفن...

افسردگی چه علایمی دارد؟

مرکز روانپزشکی دکتر اکرمی تژاد مجهز به درمانهای تکنولوزیک و روز دنیا جهت درمان افسردگی میباشد تلفن...

برای افسردگی چه کارهایی بایست انجام داد؟#

مرکز روانپزشکی دکتر اکرمی تژاد مجهز به درمانهای تکنولوزیک و روز دنیا جهت درمان افسردگی میباشد تلفن...

علایم افسردگی چیست ؟

مرکز روانپزشکی دکتر اکرمی تژاد مجهز به درمانهای تکنولوزیک و روز دنیا جهت درمان افسردگی میباشد تلفن...

اعتیاد

دکتر اکرمی نژاد

Card image cap
علایم افسردگی چیست ؟

افسردگی یکی از اختلالات ناتوان کننده است و درمان ان شامل دارویی و درمان بروش دستگاه TMS است این روش...

rtms در مشهد

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپی...

rtms در مشهد

تحریک مغناطیسی مغز در مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05138900900 پذیرش صبح و عصر

rtms در مشهد

تحریک مغناطیسی مغز در مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05138900900 پذیرش صبح و عصر

مدیریت پرخاشگری در جریان مصرف شیشه بیمارستان امام رضا دکتر اکرمی نژاد روانپزشک

مدیریت پرخاشگری در جریان مصرف شیشه بیمارستان امام رضا سخنران دکتر اکرمی نژاد روانپزشک تحریک مغناط...

فایلpdf آر تی ام اس چیست ؟

فایلpdf آر تی ام اس چیست ؟ تحریک مغناطیسی مغز در مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلف...

ترس اجتماعی

ترس اجتماعی تحریک مغناطیسی مغز در مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05138900900...

فرزند پروری این قسمت اضطراب

فرزند پروری این قسمت مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05138900900 پذیرش صبحتحریک م...

Deep brain stimulation

Deep brain stimulation تحریک مغناطیسی مغز در مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05...

افسروگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان چیست؟

Card image cap
کاربردهای درماتی tdcs یا تحریک الکتریکی فراجمجمه ای

کاربردهای درماتی tdcs یا تحریک الکتریکی فراجمجمه ای فرزند پروری این قسمت مشهد# نشانی نبش هفت تیر...

مقاله تاثیر TMS در کنترل تشنج

در پزوهش فوق نشخص شد که TMS میتوانید در فرکانس 1HZ اثرات ضد تشنجی داشته باشد فرزند پروری این قسمت...

چطور حمله وحشت زدگی را متوقف کنیم

چطور #حمله هراس یا # وحشت زدگی را متوقف کنیم چطور #حمله هراس یا # وحشت زدگی را متوقف درمان حملات و...

حمایت عاطفی از کودکان بعد از حوادث طبیعی منجمله سیل

شیوه حمایت عاطفی از کودکان در جریان حوادث طبیعی منجمله سیل

اصطراب و روشهای غیر دارویی درمان اضطراب

اصطراب و روشهای غیر دارویی درمان اضطراب تحریک مغناطیسی مغز در مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل...

کلاه خلاقیت

فرزند پروری این قسمت مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05138900900 پذیرش صبحتحریک م...

چطور وابستگی کودک را کم کنیم

چطور وابستگی کودکمان را کم کنیم

درمان افسردگی با کتامین

درمان افسردگی با کتامین فرزند پروری این قسمت مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 0513...

درمان افسردگی باtms

درمان افسردگی باtms

کشف روش جدید درمان افسردگی باtms

کشف روش جدید درمان افسردگی باtms نشانی مرکزtms در مشهد فرزند پروری این قسمت مشهد# نشانی نبش هفت...

Card image cap
فیلم سینمایی ذهن زیبا

روایت فیلم به صورت قابل توجهی با رویدادهای واقعی زندگی نش تفاوت دارد. این فیلم نیز به این خاطر مورد...

Card image cap
تصورات اشتباه از بیماری روانی

تصورات اشتباه از بیماری روانی

کتامین و افسردگی

کتامین و افسردگی

جدیدترین روش برای درمان افسردگی

جدیدترین روش برای افسردگیبا روشrtms فرزند پروری این قسمت مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر...

نشانه های افسردگی

نشانه های افسردگی مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز...

تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل

انعطاف پذیری روانشناختی

انعطاف پذیری روانشناختی

tdcs یا تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای

سوال1: دستگاه tdcs چيست؟ دستگاه tdcs یکی از دستگاههای مربوط به نوروتراپی است . موارد استفاده اصط...

پرسنل مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپی...

تحریک مغناطیسی مغز rtms در درمان افسردگی و سایر اختلالات روانپزشکی

rtms آر تی ان اس یک روش نروتراپی در درمان اختلالات اعصاب و روان منجمله اضطراب افسرگی اختلال خواب و...

تست NEO جهت تشخیص افسردگی و شخصیت شناسی

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپی...

نروفیدبک z score

نوروفیدبک z score

نقشه برداری رنگی مغز در مشهد

مرکز نقشه برداری مغز یاQEEG در مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد نشانی نبش صارمی یک پلاک یک طبق...

کلیپ آموزشی

کلیپ

کلیپ آموزشی

کلیپ اموزشی

کلیپ آموزشی

کلیپ اموزشی

کلیپ آموزشی

کلیپ اموزشی

کلیپ آموزشی

کلیپ

Card image cap
مشخصات شخصیت وابسته

مشخصات شخصیت وابسته

Card image cap
انواع درمانهای تکنولوزیک

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپی...

Card image cap
# مرکز نقشه برداری مغز در مشهد

صبح‌ها: بلوار پیروزی میدات حر بین صارمی 1 و 3 پلاک یک طبقه دوم تلفن 38829951 ساعات کار از 10 تا...

rtms در مشهد

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپی...

Card image cap
#بیش فعالی

#علایم بیش فعالی #علایمadhd مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تک...

شیوه مصاحبه بالینی

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپی...

#tdcs در مشهد

مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپی...

#فرزند پروری

#فرزند پروری #دکتر اکرمی نژاد روانپزشک در مشهد

#وسواس

#وسواس #دکتر اکرمی نژاد روانپزشک در مشهد Dr alireza Akraminejad: رزومه دکتر اکرمی تژاد متخصص اعصاب...

#افسردگی

# درمان افسردگی با rtms . . .صبحها: بلوار پیروزی میدات حر بین صارمی 1 و 3  پلاک یک طبقه دوم...

#ریتالین

#ریتالین #ritalin #دکتر اکرمی نژاد روانپزشک مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مج...

#ترامادول

# ترامادول # tramadol # دکتر اکرمی نژاد روانپزشک مشهد مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  د...

#rtms در مشهد

#آر تی ام اس در مشهد #TMS در مشهد نشانی صبحها نبش صارمی یک پلاک یک تلفن 38829951 عصرها نبش عبد...

پرسنل شاعل در مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد

پرسنل شامل دکتر اکرمی نزاد روانپزشک و مدیر مرکز خانم اکرمی نزاد خانم روشندل مرکز جامع اعصاب و...