# درمان افسردگی با rtms . . .صبحها: بلوار پیروزی میدات حر بین صارمی 1 و 3  پلاک یک طبقه دوم تلفن 38829951 ساعات کار از 10 تا 12 مرکز جامع$ مشاوره و #روانپزشکی و# درمانهای تکنولوزیک#دکتر اکرمی نژاد متخصص اعصاب و روان # روانپزشک در مشهد https://goo.gl/m