#وسواس #دکتر اکرمی نژاد روانپزشک در مشهد Dr alireza Akraminejad: رزومه دکتر اکرمی تژاد متخصص اعصاب و روان(روانپزشک ) نشانی مشهد نبش صارمی یک پلاک یک تلفن 38829951 و عصرها نبش عبدالمطلب یک ساختمان پزشکان حکیم تلفن 37317881