روزه داران موفق با توجه به توصیه‌های قبل توانسته اند توشه ای پربار از تقوی و صبر برای سبک زندگی سالم را برای خود جمع آوری کنند و شاید کمی هم از وزنشان کاهش یافته باشد اما نکته مهم در اینجا داشتن برنامه درست غذایی برای