مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شام;rTMS#تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای# تحریک الکتریکی مغز#tDCS#نقشه برداری رنگی مغز#QEEG #و نوروفیدبک#  نشانی مشهد نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن :05138900900