صبح‌ها: بلوار پیروزی میدات حر بین صارمی 1 و 3 پلاک یک طبقه دوم تلفن 38829951 ساعات کار از 10 تا 12 مطب دکتر اکرمی نژاد متخصص اعصاب و روان https://goo.gl/maps/FNPdZ9UygMz عصرها : نبش عبدالمطلب یک پشت ایستکاه اتوبوس ساختمان پزشکان حکیم از ساعت 5 تا 8 عص