rtms آر تی ان اس یک روش نروتراپی در درمان اختلالات اعصاب و روان منجمله اضطراب افسرگی اختلال خواب وسواس میباشد این روش توسط سازمان غذا و داروی آنریکا مورد تایید قرار گرفته است نشانی مشهد نبش صارمی یک پلاک یک مرکز جاعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد تلفن38829951