سوال1: دستگاه tdcs چيست؟ دستگاه tdcs یکی از دستگاههای مربوط به نوروتراپی است . موارد استفاده اصطراب . وسواس افسردگی سردردهای میگرنی مهمتری مزیت نداشن عوارض حانبی است نشانی مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک ر