سوال1: دستگاه tdcs چيست؟ دستگاه tdcs یکی از دستگاههای مربوط به نوروتراپی است . موارد استفاده اصطراب . وسواس افسردگی سردردهای میگرنی مهمتری مزیت نداشن عوارض حانبی است نشانی نبش صارمی یک پلاک یک طبقه دوم تلفن 38829951