در پزوهش فوق نشخص شد که TMS میتوانید در فرکانس 1HZ اثرات ضد تشنجی داشته باشد فرزند پروری این قسمت مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05138900900 پذیرش صبحتحریک مغناطیسی مغز در مشهد# نشانی نبش هفت تیر ۱۴ جنب پل عابر پیاده تلفن 05138900900