افسردگی یکی از اختلالات ناتوان کننده است و درمان ان شامل دارویی و درمان بروش دستگاه TMS است این روش یک روش بدون عارضه است که نیلز به دارو درمانی را به حداقل میرساند. و توسط FDA آمریکا مورد تایید است. مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز