برای ارسال مطلب به دوستتان لطفا شماره همراه گیرنده را وارد نمایید.

intervertebral disc  ديسك بين مهره ای
intervertebral disc  ديسك بين مهره ای

ديسك بين مهره اي بين دو جسم مهره قرار دارند و در پشت جسم مهره مجراي مهراي يا كانال نخاعي قرار داره كه نخاع از گردن تا مهره اول كمر امتداد دارد و در پايين تر يعني مهره هاي دوم تا پنجم كمر ريشه هاي نخاع قرار دارند و بناربه شباهت به دم اسب بنام كودا اكوينا يا دم اسب ناميده ميشوند. ريشه ها را ميتوان جابجا كرد ولي نخاع قابل دستكاري نيست براي همين عمل ديسك گردن از جلو گردن انجام ميشود و عمل ديسك كمر از ناحيه كمر يعني از پشت ستون فقرات انجام ميشود. البته براي جايگزيني كامل ديسك كمر با ديسك مصنوعي بايد از قدام يا جلو واز داخل شكم جراحي صورت گيرد ولي روش متداولي نيست.

  • تعداد بازدیدها: 12
  • تعداد پسند ها: 20
پزشکان
طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم