دکتر جواد کرباس فروشان
جواد کرباس فروشان
تخصص : متخصص بیماریهای داخلی و فوق تخصص غدد

شماره مطب:05138523652

آدرس مطب:مشهد-خیابان دانشگاه 20 ( خیابان گلستان ) مجتمع مهر

شماره نظام پزشکی:58083

شروع همکاری سایت اساتید پزشکی با استاد بزرگوار دکتر جواد کرباس فروشان


طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم