دکتر محمد رضا احصایی
محمد رضا احصایی
تخصص : جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

شماره مطب:5138459892

آدرس مطب:مشهد- خیابان احمد آباد -خیابان قائم-نبش قائم 18 ساختمان مغز و اعصاب شرق ایران

شماره نظام پزشکی:23019

وب سایت شخصی من
ضربه مغزی

بیمارانی که دچار ضربه مغزی میشوند بر اساس شدت ضربه و درجه هوشیاری که بین 3-15 تعیین میشود تقسیم بندی میشوند . حالت کما از درجه هوشیاری زیر 10 گفته میشود . خونریزی مغزی چند نوع است که شامل خونریزی روی سخت شامه و خونریزی زیر سخت شامه و خونریزی داخل مغز و خونریزی منتشر در سطح مغز میاشد . همه خونریزی ها نیاز به عمل ندارند ولی بعضی در اسرع وقت باید تخلیه شوند و این براساس سرعت انتقال بیمار به بیمارستان و سرعت عمل تیم پزشکی دارد .

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم