دکتر محمد رضا احصایی
محمد رضا احصایی
تخصص : جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

شماره مطب:5138459892

آدرس مطب:مشهد- خیابان احمد آباد -خیابان قائم-نبش قائم 18 ساختمان مغز و اعصاب شرق ایران

شماره نظام پزشکی:23019

وب سایت شخصی من
patient transfer حمل بیمار

يكي از قسمت هايي از بدن كه ممكن است در حين تصادف اسيب ببيند ستون فقرات گردن است. وجود پشت سري صندلي ماشين كمك زياد در جلو گيري از حركات ناجور گردن ميكند و بستن كمربند هم. ساده ترين اسيب كشيدگي عضلات گردن است. و در مراحل شديد شكستگي و يا در رفتگي مهره هاي گردن ايجاد ميشود. با توجه به اينكه در صحنه تصادف قضاوت در مورد نوع اسيب مهره مشكل است بايد هميشه فرض را بر اسيب ديدگي گذاشت تا خلاف ان ثابت شود. لذا با كمال ارامش فرد مصدوم را با رعايت كامل بي حركتي گردن خارج و بصورت دراز كش وي سطح سفت قرار ميدهيم. بهتر است از گردنبند طبي استفاده شود تا به بيمارستان رسيده و عكسبرداري انجام شود. تاكيد ميشود بي حركتي ستون فقرات و بخصوص گردن مهم است. بنابراين انتقال بايد توسط اورژانس صورت گيرد. موارد زيادي بيمار در اثر انتقال نادرست در حين رسيدن به بيمارستان دچار اسيب نخاعي شده اند. Telegram.me/drehsaei

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم