دکتر محمد رضا احصایی
محمد رضا احصایی
تخصص : جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

شماره مطب:5138459892

آدرس مطب:مشهد- خیابان احمد آباد -خیابان قائم-نبش قائم 18 ساختمان مغز و اعصاب شرق ایران

شماره نظام پزشکی:23019

وب سایت شخصی من
spinal stenosis تنگي كانال نخاعي

تنگي كانال نخاعي يك بيماري است كه معمولا در افراد مسن ديده مشود البته فرم مادرزادي ان هم وجود دارد . در اين افراد قطر مجراي نخاع كاهش يافته و ريشه هاي عصبي تحت فشار قرار مي گيرند. تنگي ميتواند در يك مهره باشد ولي معمولا منتشر و در چند مهره ديده ميشود. علامت اصلي اين بيماري كمردرد بدوت درد پا و احساس خستگي در موقع راه رفتن است. كه در ابتداي بيماري بعد از طي مثلا ٥٠٠ متر فرد خسته ميشود و بتدريج اين فاصله كم و تا حد ١٠ متر هم ميرسد و فرد مجبور ميشود بعد از طي اين مسير بنشيند و بعداز چند دقيقه مجدد راه برود. با خستگي احساس گز گز و مور مور و نواب رفتگي در پاها دارد. افتراق مهم اين بيماري با نروپاتي ديابتي كه در بيماران ديابتي ديده ميشود است و هم چنين در افراد با تنگي عروق پا. بهرحال پس از تشخيص قطعي اقدام جراحي درمان اصلي است و پاسخ خوبي با جراحي بدست ميايد

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم