دکتر محمد رضا احصایی
محمد رضا احصایی
تخصص : جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

شماره مطب:5138459892

آدرس مطب:مشهد- خیابان احمد آباد -خیابان قائم-نبش قائم 18 ساختمان مغز و اعصاب شرق ایران

شماره نظام پزشکی:23019

وب سایت شخصی من
intervertebral disc  ديسك بين مهره ای

ديسك بين مهره اي بين دو جسم مهره قرار دارند و در پشت جسم مهره مجراي مهراي يا كانال نخاعي قرار داره كه نخاع از گردن تا مهره اول كمر امتداد دارد و در پايين تر يعني مهره هاي دوم تا پنجم كمر ريشه هاي نخاع قرار دارند و بناربه شباهت به دم اسب بنام كودا اكوينا يا دم اسب ناميده ميشوند. ريشه ها را ميتوان جابجا كرد ولي نخاع قابل دستكاري نيست براي همين عمل ديسك گردن از جلو گردن انجام ميشود و عمل ديسك كمر از ناحيه كمر يعني از پشت ستون فقرات انجام ميشود. البته براي جايگزيني كامل ديسك كمر با ديسك مصنوعي بايد از قدام يا جلو واز داخل شكم جراحي صورت گيرد ولي روش متداولي نيست.

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم