دکتر کریم نیکخواه
کریم نیکخواه
تخصص : متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

شماره مطب:38416655

آدرس مطب:احمد آباد - خیابان قائم 18 طبقه 4 05138416655 e-mail:nikkhahk@mums.ac.ir nikinikkhah1333@gmail.com

شماره نظام پزشکی:21358

وب سایت شخصی من
دکتر نیکخواه

متخصص مغز واعصاب دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیر عامل انجمن MSخراسان رضوی ریئس بخش مغز واعصاب بیمارستان قائم مشهد

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم