دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
ویدا تقی پور بازرگانی
تخصص : جراح و متخصص زنان و زایمان

شماره مطب:38455215

آدرس مطب:خیابان احمد آباد - بین پرستار 3و5 - ساختمان پزشکان پرستار -طبقه دوم

شماره نظام پزشکی:69548

وب سایت شخصی www.dr-vidabazargani.com
کیست تخمدان

کیست تخمدان:
توده هایی معمولا خوش خیم اند و در بسیاری از موارد از فولیکول های تخمدان ایجاد میشوند.
معاینات دوره ای توسط متخصص زنان تنها راه آگاهی و درمان کیست تخمدان میباشد.
@drvidabazargani

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم