حمید رضا لطفی
حمید رضا لطفی
تخصص : کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

شماره مطب:0

آدرس مطب:کوهسنگی22/2. نبش حکیم نظامی 13 پلاک 101

شماره مجوز:0

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ....

: سهم قانون پاسگال به عنوان یکی ازقوانین آب در آب درمانی

فشار هیدرو استاتیک(قانون پاسکال) سهم عمده ای را درآب درمانی خواهدداشت لذا ،لازم به ذکر است که فشار هیدرو استاتیک با تجمع خون در اندام تحتانی مقابله می کند ،که این امرموجب کاهش تورم گردیده وهمچنین به استواری مفاصل بی ثبات کمک خواهد نمود. از این رو آب درمانی به عنوان مکمل درمان سهم عمده ای را درانجام امور مربوط به توان بخشی عهده دار خواهد بود

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم