حمید رضا لطفی
حمید رضا لطفی
تخصص : کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

شماره مطب:0

آدرس مطب:کوهسنگی22/2. نبش حکیم نظامی 13 پلاک 101

شماره مجوز:0

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ....

ACL - PCL آب درمانی آسیب های زانو

آب درمانی روشی مطمئن برای برخی از عارضه های مفاصل زانو از قبیل گشیدگی ویا پارگی های نیمه کامل رباط های متقاطع خلفی و قدامی یا به عبارتی رباط های سلیبی PCL - ACL می باشد

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم