دکتر آرش شریفی
آرش شریفی
تخصص : جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

شماره مطب:0049511270920

آدرس مطب: International Neuroscience Institute (INI) Hannover

شماره نظام پزشکی:60540

Neuropathologyst-Neurosurgon INI hannover Germany آلمان هانوفر
neurosurogen-neuropathologist INI hannover Germany آلمان هانوفر


طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم