دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
ویدا تقی پور بازرگانی
تخصص : جراح و متخصص زنان و زایمان

شماره مطب:38455215

آدرس مطب:خیابان احمد آباد - بین پرستار 3و5 - ساختمان پزشکان پرستار -طبقه دوم

شماره نظام پزشکی:69548

وب سایت شخصی www.dr-vidabazargani.com
دکتر ویداتقی پور بازرگانی

1 جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازائی

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم